Özpancar İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak;

 

Çevre politikası, çevrenin sadece bölgesel değil küresel etkileri olan bir alan olması, aynı zamanda insanlığın ve dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Bu bağlamda çevre politikamız:

 

 • Çevre mevzuatındaki gelişmelere göre çevre uygulamalarımızı güncel tutmak ve tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişme ilkesine uymak,
 • Yürürlükte bulunan ve bizi ilgilendiren tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymak,
 • Mevzuat kapsamında gereken tüm ölçümleri/tetkikleri yaptırmak ve önlem almak,
 • Üretim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkacak atıklar ve emisyonlarla ilgili her türlü çevre kirliliğini kaynağında önleyici tedbirler almak,
 • Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutmak ve mevzuat kapsamında gerekli önlemleri almak,
 • Kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yükümlü olunan tüm yasal şartların gereklerini tam olarak yerine getirmek,
 • Çevre ile etkileşimin olduğu tüm aşamalarda çevre dostu uygulamaları tercih etmek,
 • Yeni ürünlerin tasarımı ve üretim prosesleri geliştirme sürecinde her zaman çevreye duyarlılık kriterini ön planda tutmaktır.
 • Yasal düzenlemeler kapsamında atık bertarafını gerçekleştirmek, geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızı kontrollü olarak bertaraf etmeyi ve/veya ettirmek, geri kazanımı mümkün olan atıkları T.C. Çevre Mevzuatı doğrultusunda lisanslı geri kazanım tesislerine vermek,
 • Enerji, doğal kaynak ve hammadde kullanımını mümkün olabildiğince azaltmak geri kazanımı ve/veya tekrar kullanımı mümkün girdilere yönelmek,
 • Çalışanlarımızı çevre mevzuatı ve uygulamaları konusunda düzenli olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 •  
 • Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, taşeronlarımızı ve diğer paydaşlarımızı çevre yönetim sistemleri hakkında sürekli güncel bilgilerle bilgilendirmek, yönlendirmek ve çevre bilinci konusunda gelişmelerini sağlamaktır.
 •  
 • ÖZPANCAR İplik olarak çevreye verdiği bu etkilerini azaltmak amacıyla;
   
 • “Doğal Kaynak Tüketim Prosedürü” uyarınca işletmenin tüketimleri takip edilerek “Çevre ve Enerji Hedefleri Programında” yer alan enerji hedefleri izlenir. Tasarruf konuları hakkında çalışanlara eğitim verilmesi amaçlanır.
 • “Atık Yönetimi Prosedürü” ile atıkların ayrıştırılarak toplanması, uygun şekilde geri dönüşüm ve bertarafının sağlanması amaçlanır. Üretim artığı olarak ortaya çıkan katı atıklar çoğunlukla geri dönüşümlüdür. İşletmemizde atık makine yağı ve apre bölümü atık su deşarjı dışında herhangi bir sıvı atık oluşmamaktadır.
 • “Kimyasal Yönetim Prosedürü” ile müşterilerinin ve mevzuatın yasakladığı herhangi bir kimyasal maddenin üretimde kullanılmasını önlemekte, kullandığı kimyasallarının takibini yaparak uygun alanlarda uygun kişisel koruyucu ve donanımlarla kullanılmasını sağlamaktadır.

  ÖZPANCAR İplik bu uygulamalar ile;
   
 • Su ve atık su masraflarından tasarrufu,
 • Enerji masraflarından tasarrufu,
 • Kimyasal masraflarından tasarrufu,
 • Yasal Mevzuata uyumun kolaylaşmasını,
 • Geri dönüşümden elde edilen ipliklerin kullanımı ile daha düşük çevresel etkiyi,
 • Firma imajının iyileşmesini amaçlamaktadır.

  ARAZİ KULLANIMI VE ORMANSIZLAŞTIRMA HAKLARINA İLİŞKİN POLİTİKA
 •  
 • Mülk ve arazilerin yatırımı için ormansızlaştırmaya ve haksız yere toprak elde etmeye karşı politika yürütülür.
 • Halkın ve toplulukların toprak hakları korunur ve desteklenir. Bireyin, yerli halkın ve yerel toplulukların mülk ve araziler üzerindeki hak ve sahipliklerine saygı duyulur. Yatırım için seçilen mülk ve araziler ile ilgili olarak, kullanımı ve devredilmeleri de dâhil olmak üzere tüm görüşmeler ücretsiz, önceden bilgi verilen onaylama, sözleşmenin şeffaflığı ve ifşa etmeye dair ilkelere uygun olarak yürütülür.
 • Kuruluşumuz için arazi satın almak, kiralamak veya kullanmak gerektiğinde arazi hakları önemlidir. Bu gereklilikler de yasal, çevresel ve sosyal gereksinimler değerlendirilir; bireylerin veya yerli halkın belirli mülkiyet ve arazi haklarını korumak için gerekli özen gösterilir.
 • Orman koruma gerekliliği olarak ormansızlaştırma alanlarından temin edilen malzemelerin tedarikinden kaçınmayı sürdürülebilir kaynaklardan temin edilen ürünler üretmeyi taahhüt ederiz.
 • Artan kaynak kıtlığını ele almak için ormanların iyileştirilmesini destekleyerek, orman oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlarız.
 • Kuruluşumuz tedarikçilerinden aynı özeni bekler. Tedarik zinciri dahilinde, haksız yere toprak elde etme ve ormansızlaştırmaya tolerans göstermez.

 

Çerez Politikası Özpancar olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Özpancar tarafından yönetilen https://http://ozpancar.com/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum