Özpancar İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak;
Üretimin her aşamasında yoğun bir şekilde enerji kullanan işletmemiz, enerji verimliliğini iyileştirmeye, enerji tüketim maliyetlerini azaltmaya, enerji verimliliğine yönelik sermaye yatırımlarının en uygun şekilde yapılmasına, çevresel ve sera gazı salınımının azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tüm operasyonel faaliyetleri politika olarak benimsemiştir. Bugünün değerlerini yarınlara taşıyabilmek adına sürdürülebilirlik kavramını, vizyonunda önemle vurgulamış olan şirketimizde;
 
 • İşletmemiz önümüzdeki 2 yıl içerisinde, enerji sarfiyatını ve şebekeden alınan enerji miktarını düşürme adına, yapacağı GES (güneş enerji santrali) yatırımı ile aylık 525.448,19 KWh, günlük 17.245,5 KWh enerji üretimi ve dolayısıyla tasarruf sağlamayı,
 • Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Tüm üretim ve proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimle kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
 • Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi,
 • Kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin, müşteri ve paydaşların enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
 • Enerji kayıplarını en aza indirgemeyi, açığa çıkan gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı,
 • Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
 • Dökümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyodlarda hedefleri ile gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve gerekliliklere uyacağımızı
 • Sürdürülebilir enerji yönetim koşullarını sağlamak için en iyi tesis yönetim standartları ve pratiklerini içeren enerji yönetim prosedürlerini dokümante edip uygulayacağımızı
 • Belirlemiş olduğumuz enerji amaç ve hedeflerini başarmak için, verimli üretimi destekleyen bir Enerji yönetim sistemi oluşturmayı ve uygulamayı, sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamayı, 
 • Satın alma kararlarında, ürün geliştirmede, proses tasarımında ve yeni yatırımlarda, Enerji yönetimini etkin bir şekilde uygulamayı, gereken kaynakları uygun alanlara dağıtmayı, 
 • Enerji kullanımıyla, verimlilikle ve tüketimi ile ilgili yasal zorunluluklara ve diğer kurallara uymayı, 
 • Yeterli ve güvenilir enerji kaynaklarını en avantajlı fiyatlarla tedarik etmeyi ve enerji tedariki aksamalarında işletmeyi korumaya yönelik acil durum planları oluşturmayı/uygulamayı,
 • Tüm personeli, işlerinde ve kişisel davranışlarında sürekli olarak enerji performansını gözetmeleri konusunda teşvik etmeyi ve farkındalık oluşturmayı,
 • Enerji tasarruflu ve yenilikçi teknolojilerin/hizmetlerin kullanımını desteklemeyi, bütçe dahilinde uygun olanların yatırımlarını gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz


Sorumluluklarımız

 • Enerji politikamızın ve talimatların, görev ve sorumluluklara uyumunun anlaşılması ve yerine getirilmesi,
 • Özpancar İplik çatısı altında Enerji Verimliliği bilincinin oluşturulması,
 • Faaliyetlerimizde kullanılan enerjinin verimli kullanılması ve azaltılmasının sağlanması,
 • Sürdürebilirliği sağlayacak tüm çalışmaların desteklenmesi.

 

Çerez Politikası Özpancar olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Özpancar tarafından yönetilen https://http://ozpancar.com/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum